Onze praktijk

 

Wij hebben onze praktijk waar wij 25 jaar met veel plezier hebben gewerkt, verruild voor de voormalige racefietsenzaak van Klamer. De winkel is verbouwd tot een uiterst moderne en sfeervolle praktijk met een ruime wachtkamer en vier behandelkamers.

 

 

Behandelingen

Wij zijn een verwijspraktijk voor orthodontie. Maar u  kunt u bij ons ook terecht voor cosmetische tandheelkunde (facings, bleken), klik-protheses, snurkbeugels, endodontologie, mondhygiëne en kindertandheelkunde. Alle precisie-behandelingen worden uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Ook doen wij in onze praktijk mee met de nieuwe zeer succesvolle methode “Gewoon Gaaf” . Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës (gaatjes). Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden! Alle behandelingen uit deze methode worden volledig vergoed uit de basisverzekering.

Let wel: Wij zijn tandartsen met als grootste specialisatie orthodontie; wij zijn dus geen orthodontisten. Zowel tandartsen als orthodontisten mogen in Nederland orthodontie bedrijven zonder beperkingen. Ongeveer 40% van alle orthodontische behandelingen in Nederland worden door tandartsen uitgevoerd tegen 60% door orthodontisten.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!

 

 

Spelregels van onze praktijk

Probeer altijd op tijd te komen, zodoende kunnen we goed op tijd werken en voorkomen we onnodig wachten voor u en onnodige stress voor ons. Ziet u aankomen dat het niet gaat lukken op tijd te zijn, overleg dan even telefonisch hoe we daar het beste een oplossing voor kunnen vinden.

Bel minimaal 48 uur van te voren af wanneer een afspraak niet door kan gaan – niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht afhankelijk van de gereserveerde tijd.

In onze agendaplanning proberen we zo veel mogelijk afspraken buiten schooltijden te maken voor schoolgaande kinderen. Dat betekent dat de kortere afspraken (dat zijn meestal controles) buiten schooltijd plaatsvinden. Langere afspraken moeten daarom onder schooltijden worden gepland.

Bel ons als er iets aan een beugel mankeert (iets los of gebroken), wacht niet tot de volgende controle. Hebt u op korte termijn een controle afspraak bel dan toch even: wanneer we van te voren weten dat er meer werk moet worden gedaan dan alleen de controle dan plannen we dat zodat u niet hoeft terug te komen

Neem een tandenborstel mee wanneer een bezoek aan ons wordt gebracht, in onze praktijk is de mogelijkheid om te poetsen, we werken graag in een schone mond

Liefst niet meer dan 2 begeleiders meenemen in verband met de beperkte capaciteit van de wachtkamer

Wij bieden vrije wifi maar u wordt wel verzocht niet te telefoneren in de praktijk.

Tijdens lange ortho-behandelingen bij uw kind worden ouders verzocht in de wachtkamer plaats te nemen. Wij kunnen ons zo beter concentreren op ons werk en dit bevordert het contact met uw kind.

Eventuele klachten of grieven vernemen wij graag van u, we stellen het daarbij wel op prijs wanneer we daar met wederzijds respect en hoffelijkheid met u over kunnen spreken.