Formulieren

Behandelovereenkomst

Indien u kiest voor een orthodontische behandeling voor u of uw kind wordt u verzocht onderstaand formulier goed door te lezen en te tekenen.

PRAKTIJK VOOR ORTHODONTIE

DR. E.D. HUIZINGA
DRS. N. VAN DER WERFF

 

Gorecht Oost 171

9603 AE Hoogezand

0598 323000

 

INFORMED CONSENT – BEHANDELOVEREENKOMST

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Een orthodontische behandeling kan de harmonie tussen gebit en het gezicht verbeteren en de gezondheid van het kaakstelsel inclusief het gebit gunstig beïnvloeden.

Er wordt gestreefd naar een verbeterde kaak- en tandstand zodat de krachten die op het gebit werken goed worden opgevangen en mondfuncties hierdoor verbeteren. Ook maakt een regelmatige tandstand een betere reiniging mogelijk.

 

Echter, zoals bij iedere medische ingreep, heeft ook orthodontie zijn beperkingen en risico’s.

 

–          De duur van de behandeling is bij benadering aan te geven en is van veel factoren afhankelijk, zoals de mate van groei, de medewerking van de patiënt, het vaak losraken van apparatuur. Gemiddeld duurt een behandeling tussen de 1,5 en 2,5 jaar.

–          Met een beugel kan sneller cariës, het krijgen van blijvende witte verkleuringen of zelfs het ontstaan van gaatjes, ontstaan. Goede mondhygiëne en weinig suikergebruik is dan ook een vereiste. Hier wordt door ons veel aandacht aan besteed. Mocht dit na herhaald aangeven niet voldoende zijn, wordt in overleg met u, besloten om de apparatuur te verwijderen en dus voortijdig met de behandeling te stoppen.

–          Wortelresorptie, het afronden van de wortelpunten, kan in sommige gevallen voorkomen. Meestal heeft dit geen gevolgen. Regelmatig zal dit worden gecontroleerd met een röntgenfoto.

–          Tanden en kiezen hebben een voortdurende neiging te verschuiven. Ook na een orthodontische behandeling is dit mogelijk, zeker de eerste twee jaar. Het dragen van de retentieapparatuur is dan ook erg belangrijk en zal dit verminderen. Zelfs terugval in de oude situatie is zeldzaam maar mogelijk. Factoren die verder mee kunnen spelen zijn o.a. het doorbreken van verstandskiezen, ongunstige kaakgroei, mondademhaling, tongpersen, het bespelen van een blaasinstrument.

–          In bepaalde gevallen zijn in het kader van de therapie het trekken van gebitselementen, chirurgie of andere tandheelkundige handelingen noodzakelijk.

–          Het herhaaldelijk losraken van apparatuur zal de voortgang van de behandeling ernstig belemmeren en zal extra in rekening worden gebracht.

–          Het gebruik van transparante brackets (slotjes) vertraagt de behandelingsduur en heeft grotere kans op breuk. Verder zal bij het verwijderen van de brackets sneller het glazuur beschadigen. “witte” brackets hebben dan ook niet onze voorkeur maar kunnen tegen meerprijs wel geplaatst worden.

–          Te allen tijde hebben we een gemotiveerde patiënt nodig. Indien wij of u als ouder twijfels hierover hebben (denk aan matige mondhygiëne, niet of te weinig dragen apparatuur en/of elastieken enz.), kan in onderling overleg worden besloten de behandeling te beëindigen.

–          Indien er wordt afgezien van verdere behandeling, worden de gemaakte diagnostische verrichtingen in rekening gebracht via de daarvoor bestaande UPT-codes, zijnde: D02; D03: D04; (D05); D11; D13; D14; (D15).

 

Bij deze verklaar ik dat ik hierbij goed ben voorgelicht over de belangrijkste complicaties en mogelijke risico’s van een orthodontische behandeling. Ik heb deze informatie gelezen en begrepen. Ik realiseer me dat er, naast genoemde, nog andere minder vaak voorkomende en/of minder ernstige complicaties kunnen voorkomen.

 

Bij deze geef ik toestemming aan Dr E.D. Huizinga, tandarts, voor orthodontische behandeling van:

 

 

NAAM:……………………………………

 

 

 

DATUM:………………………….. HANDTEKENING:……………………….

 

 

PRAKTIJK VOOR ORTHODONTIE

DR. E.D. HUIZINGA

DRS. N. VAN DER WERFF

Gorecht Oost 171

9603 AE Hoogezand

0598 323000

Patienteninformatie HYRAX

Uw kind heeft vandaag een „hyrax“ geplaatst gekregen in de bovenkaak. Dit apparaat zorgt voor een aanzienlijke verbreding van het bovenkaakbot. Het plaatstekort wordt hierdoor opgeheven waardoor in veel gevallen voorkomen kan worden dat blijvende tanden getrokken moeten worden.

–     Zoals u is getoond moet de hyrax dagelijks geactiveerd worden door de schroef 1 keer te draaien in de pijlrichting totdat een volgend schroefgaatje te zien is. Neemt u hiervoor een vast tijdstip (voorkeur: 2-3 uur voor het slapengaan).

–          de hyrax wordt in totaal …………… x gedraaid. Niet meer draaien dan wij aangegeven hebben!

–          de eerst dagen kan er lichte druk bij de neusbrug en/of zijdelings van de neus ontstaan, soms gepaard gaande met lichte hoofdpijn. Mocht dit onverdraaglijk worden, wordt u verzocht 1 of 2 dagen niet te draaien, totdat de klachten voorbij zijn. De eerste 3 dagen is het spreken en eten lastig, daarna meestal volledig probleemloos.

–     na 10-14 dagen ontstaat een spleetje tussen de bovensnijtanden, een teken dat de bovenkaak zich verbreedt. De spleet sluit zich meestal na 6-10 weken, niet omdat het resultaat terugloopt maar vanwege het feit dat de boventanden de plaats innemen, die het geboden wordt.

–     na voltooide activering wordt door ons de schroef vastgezet en de hyrax blijft dan nog circa 4 maand zitten om het bereikte resultaat te behouden.

–     draai-instructie voor eventueel apparaat in de onderkaak:  …. x  per week.

Mocht u vragen of problemen hebben wordt u verzocht met ons contact op te nemen.

Veel succes!

Twin Block draaischema

Als bij uw kind een twin block wordt geplaatst krijgt u van ons een “draaikaartje”  mee. Hierop staat vermeld dat u de beide schroeven in het bovendeel 2 x per week moet draaien en de ene schroef in het onderdeel 1 x per week. Dus b.v. op zondag alle 3 schroeven 1 slag draaien en op woensdag alleen de beide schroeven in het bovendeel. U doet dit met het meegeleverde ijzerdraadje.