Formulieren

Behandelovereenkomst orthodontie

Indien u kiest voor een orthodontische behandeling voor u of uw kind wordt u verzocht dit formulier goed door te lezen en te tekenen.

Patientinformatie Hyrax

Indien er net bij u of uw kind een hyrax is geplaatst of u denkt erover na om dit te laten doen, dan kunt u hier aanvullende informatie vinden.

Twin Block draaischema

Als bij uw kind een twin block wordt geplaatst krijgt u van ons een “draaikaartje”  mee. Hierop staat vermeld dat u de beide schroeven in het bovendeel 2 keer per week moet draaien en de enkele schroef in het onderdeel 1 keer per week. Als voorbeeld kunt op zondag alle 3 schroeven 1 slag draaien en op woensdag alleen de 2 schroeven in het bovendeel. U doet dit met het meegeleverde ijzerdraadje.