Gewoon Gaaf

Gewoon gaaf

Ook doen wij in onze praktijk mee met de nieuwe zeer succesvolle methode “Gewoon Gaaf”. Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës (gaatjes). Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden! Alle behandelingen uit deze methode worden volledig vergoed uit de basisverzekering.