Behandeling

Eerste consult

U krijgt voor u of uw kind een korte afspraak waarin de mondsituatie, in het bijzonder de tand- en kaakstand bekeken wordt. Er wordt een inschatting gemaakt of een beugel nodig is en op welke leeftijd. Verder wordt er gekeken naar de mondhygiëne.

N.B.: Zorg dat u uw verzekering heeft gecheckt op orthovergoeding!

Voor een definitieve diagnose is altijd aanvullend onderzoek nodig; afdrukken (happen) van het gebit en een aantal röntgenfoto’s. Indien gewenst en de tijd er voor is wordt dit soms in dezelfde zitting gedaan.

U krijgt na het consult een behandelovereenkomst (zie verder) mee naar huis die u getekend moet retourneren bij het starten van de behandeling.

Onderzoek

Met behulp van de afdrukken en de röntgenfoto’s wordt er een definitieve diagnose gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld dat met u (en uw kind) wordt besproken; eventueel in een aparte zitting.

Aan de hand van het plan kunnen we u desgewenst een kostenbegroting geven en een verwachte behandelduur. De behandelduur is echter van veel factoren afhankelijk waardoor deze nooit geheel vaststaat. Een gemiddelde behandeling kost tussen de 2500 en 3500 euro en neemt 2,5 jaar in beslag. Het kan soms lonen om tijdens de behandeling van verzekering te veranderen. Denk wel om een wachttijd bij sommige zorgverzekeraars.

Behandelleeftijd

Afhankelijk van de afwijking van het skelet/gebit wordt er naar gestreefd op het juiste moment aan te vangen met de behandeling. Vaak als er afwijkingen in het skelet zijn zoals een terugliggende onderkaak, een te smalle bovenkaak of een te ver naar voren groeiende onderkaak, willen we vroeg beginnen. Dit kan zijn op soms al 7-jarige leeftijd.

Als er alleen tandstandafwijkingen zijn en een vaste (slotjes-) beugel afdoende is, moeten we wachten tot het hele gebit uitgewisseld is. Dit kan per kind sterk variëren (9 tot 15 jaar).

Behandeling

Bij verkeerde kaak/skeletstand wordt dit in het algemeen als eerste verholpen. Soms al op jonge leeftijd (7 a 8 jaar). Na de volledige wisseling kunnen we met behulp van een slotjesbeugel de tanden en kiezen mooi op een rij zetten waarna in de laatste fase de boven en onder tanden en kiezen op elkaar worden gezet. In deze fase moeten er vaak elastieken gedragen worden. Een fase waar veel pubers moeite mee hebben maar wel belangrijk is voor een goed en stabieler resultaat.

Als alles mooi staat, wordt deze situatie nog even vastgehouden waarna de beugel verwijderd zal worden.

Na het verwijderen moeten de tanden en kiezen zo veel mogelijk op hun nieuwe positie gehouden worden. Altijd maken wij nachtbeugels voor in de boven- en onderkaak. In overleg met de ouders kunnen er ook nog spalkjes geplakt worden in boven- en/of onderkaak.

De nachtbeugels moeten minimaal 2 jaar ’s nachts gedragen worden, waarna langzaam afgebouwd kan worden. Beter is nog de nachtbeugels zo lang mogelijk te blijven dragen zolang er groei is in het lichaam.

Ook met retentie (nachtbeugel, spalkjes) is er nooit volledige garantie dat de tanden en kiezen in hun verkregen “rechte” positie blijven staan. Dit is van veel andere factoren afhankelijk zoals groei, mondgewoontes (b.v. zuigen, tongpersen), slappe mond- tongspieren etc.