Behandeling

Eerste consult

U krijgt voor u of uw kind een korte afspraak waarin de mondsituatie, in het bijzonder de tand- en kaakstand bekeken wordt. Er wordt een inschatting gemaakt of een beugel nodig is en op welke leeftijd. Verder wordt er gekeken naar de mondhygiëne.

Voor een definitieve diagnose is altijd aanvullend onderzoek nodig; afdrukken (happen) van het gebit en een aantal röntgenfoto’s. Indien gewenst en de tijd er voor is wordt dit soms in dezelfde zitting gedaan.

U krijgt na het consult een behandelovereenkomst (zie verder) mee naar huis die u getekend moet retourneren bij het starten van de behandeling.

Onderzoek

Met behulp van de afdrukken en de röntgenfoto’s wordt er een definitieve diagnose gesteld. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld dat met u (en uw kind) wordt besproken; eventueel in een aparte zitting.

Aan de hand van het plan kunnen we u desgewenst een kostenbegroting geven en een verwachte behandelduur. De behandelduur is echter van veel factoren afhankelijk waardoor deze nooit geheel vaststaat.

Behandelleeftijd

Afhankelijk van de afwijking van het skelet/gebit wordt er naar gestreefd op het juiste moment aan te vangen met de behandeling. Vaak als er afwijkingen in het skelet zijn zoals een terugliggende onderkaak, een te smalle bovenkaak of een te ver naar voren groeiende onderkaak, willen we vroeg beginnen. Dit kan zijn op soms al 7-jarige leeftijd.

Als er alleen tandstandafwijkingen zijn en een vaste (slotjes-) beugel afdoende is, moeten we wachten tot het hele gebit uitgewisseld is. Dit kan per kind sterk variëren (9 tot 15 jaar).